created by fapke web design

Eenvoud in complexiteit

Bent u opdrachtgever van een (grootschalig) bouwproject? Krijgt u te maken met nieuwbouw, renovatie of onderhoud van een onderwijs-, gezondheids-, overheids-, kantoorgebouw of woningbouw? Moet u de tijdelijke huisvesting regelen voor uw personeel of leerlingen? Pilastron kan u daarbij helpen!

Pilastron is afgeleid van het Franse woord pilaster; een bouwkundige term voor een wand of zuil ter ondersteuning van vloeren. Een steunpilaar dus, en dat is precies waar Pilastron voor staat! Wij ondersteunen u bij het uitvoeren van bouwprojecten en brengen eenvoud in complexiteit.

Van start tot oplevering

Voor het doen slagen van complexe bouwplannen moet u beschikken over uitgebreide technische kennis en voldoende capaciteit. Maar meestal gaan uw dagelijkse werkzaamheden ook gewoon door. Het verdient daarom aanbeveling om een bouwkundig expert in de arm te nemen die de taal spreekt van ontwerpers, zoals architecten, aannemers, overheden en andere bij het project betrokken partijen.

Pilastron maakt de vertaalslag van uw wensen en eisen naar ontwerp en uitvoering en koppelt de informatie van alle betrokkenen naar u terug. We begeleiden het volledige project van start tot oplevering. Gedurende dat gehele traject zijn wij uw aanspreekpunt. Maar ook een deelopdracht behoort tot de mogelijkheden.

Uw belang is ons belang

In de afgelopen dertig jaar hebben wij talloze projecten begeleid. Dankzij een schat aan ervaring kunnen wij u de zorg voor de begeleiding uit handen nemen. Wij adviseren, begroten, initiëren, regelen de aanvragen voor de benodigde (bouw)vergunningen, vragen offertes aan, verzorgen de aanbesteding en contracteren de ontwerpende en uitvoerende partijen. We onderhandelen voor u over de prijsvorming en begeleiden het gehele project. Voor ons geldt daarbij: uw belang is ons belang.

Onze dienstverlening is breed. Wij bieden bij zowel nieuwbouw-, renovatie- als onderhoudsprojecten de volgende diensten:

  • projectleiding: het coördineren van en/of aansturen (managen) van projectmedewerkers
  • directievoering: het aansturen van het bouwproces van de bouwpartners tijdens de realisatie, zowel financieel, planningtechnisch als kwalitatief
  • bouwkundig onderzoek: onderzoek naar de bouwkundige staat van het bouwwerk om een totaaloverzicht te krijgen van de gebreken en de kosten voor herstel of onderhoud om het pand in de gewenste staat te brengen
  • onderhoudsbegeleiding: het toezien op de uitvoering van het onderhoud zodat dit gebeurt volgens planning, (bouw)normen, afspraken, et cetera
  • bouwkundige opnames: rapporteren en vastleggen van de bestaande gebreken en onvolkomenheden van het bouwwerk en het in beeld brengen van de projectlocatie om risico’s en claims achteraf te beperken
  • bouwkundig toezicht: toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering, signaleren van afwijkingen en het voorkomen van problemen.

Voor meer informatie, referenties of een offerte kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.